Πρακτική στο Ocean Beach Hotel, Σκάλα Ποταμιάς Θάσου

Παρατίθεται παρακάτω το σχετικό δελτίο ενημέρωσης:

Το ξενοδοχείο Ocean Beach Hotel 4* στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου ενδιαφέρεται να απασχολήσει σπουδαστές στα επισιτιστικά τμήματα. 


Παροχές:

  • Διαμονή
  • Διατροφή
  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία στο [email protected]

error

Σας άρεσε η Ιστοσελίδα μας; Παρακαλώ διαδώστε την :)

  • RSS
  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter