Κατατάξεις

ΔΟΜΗΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΠΑΣ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
ΔΟΜΗΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ:
ΕΠΑ.Σ.ΥΠΕΠΘΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Τ.Ε.ΛΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΠΑΛ (ν.4186/2013)ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΕΠΑΛ (ν.4186/2013)ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΟΜΗΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ:
Τ.Ε.Ε. Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ2.ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
ΕΠΑ.Λ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
Τ.Ε.Λ.ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
Ε.Π.Λ.ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΠΑ.Λ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι κατατάξεις, μετά από αντιστοίχιση, αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ και ΕΠΛ, στο Γ΄ εξάμηνο συναφών ειδικοτήτων των ΙΕΚ θα πραγματοποιούνται με απόφαση της Διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ.. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (κατατάξεις αποφοίτων και καταρτιζομένων ΙΕΚ σε εξάμηνο συναφούς ειδικότητας, απαλλαγές μαθημάτων) ισχύουν όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. Κ1/20332/6-2-2015 έγγραφο της ΓΓΔΒΜΝΓ.

Σύμφωνα με το Αρ. 2 του κανονισμού σπουδών απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2122 /14-10-2008 οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ.−ΕΠΑ.Σ.του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΙΕΚ

Άρθρο 2 του κανονισμού Σπουδών

(…) Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους
οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη.

Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης − κατάρτισης,
δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν
διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (άρθρο
47, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).
Όπου δεν προβλέπονται κανόνες κατάταξης στα προγράμματα σπουδών, θα γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. (…)

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2122 /14-10-2008 οι πτυχιούχοι των αναφερόμενων στον Πίνακα ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ.−ΕΠΑ.Σ.του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ..

Για αιτήσεις κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών:

  • Πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ
  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

Ακολουθούν τα σχετικά ΦΕΚ:

2008 ΦΕΚ2122 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΙΕΚ

2014 ΦΕΚ1817 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΙΕΚ ΠΑΛΑΙΕΣ ΝΕΕΣ

2014 ΦΕΚ2641 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΙΕΚ ΠΑΛΑΙΕΣ ΝΕΕΣ

2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ_ΕΠΑΛ_ΕΠΑΣ_ΕΠΛ_ΤΕΕ_ΤΕΛ

2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΠΑΛ _ ΙΕΚ 4186 -9-2016

2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 2-2016

ΦΕΚ2014-1807 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

error

Σας άρεσε η Ιστοσελίδα μας; Παρακαλώ διαδώστε την :)