ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όσοι σπουδαστές επιθυμούν και μπορούν να απαλλαγούν από μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 τα εξής δικαιολογητικά:


(1) ΟΣΟΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΙΕΚ:
σχετική αίτηση, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.


(2) ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΕΙ, ΤΕΙ):
σχετική αίτηση, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, αναλυτική βαθμολογία και απόσπασμα του Οδηγού σπουδών της Σχολής τους όπου θα φαίνονται τα μαθήματα βάσει των οποίων ζητούν απαλλαγή.


(3) ΟΣΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΛΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ:
σχετική αίτηση, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι διαθέτουν το συγκεκριμένο προσόν βάσει του οποίου ζητούν απαλλαγή.

error

Σας άρεσε η Ιστοσελίδα μας; Παρακαλώ διαδώστε την :)