ΚαταρτιζόμενοιΝέα & Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Όσοι/ες είναι:

  1. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
  2. Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν σε αντίστοιχη νέα ειδικότητα.
  3. Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ.

και επιθυμούν να καταταγούν στο Γ΄εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. μπορούν  να υποβάλουν αίτηση κατάταξης  (την παίρνουν από τη Γραμματεία του ΙΕΚ) στα Ι.Ε.Κ. από 1 ως και 30 Σεπτεμβρίου καταθέτοντας ταυτόχρονα:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. ΑΜΚΑ
  3. Φωτοτυπία Β.Ε.Κ., βεβαίωση φοίτησης ή φωτοτυπία  πτυχίου ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β΄κύκλου, Τ.Ε.Λ. αντίστοιχα
error

Σας άρεσε η Ιστοσελίδα μας; Παρακαλώ διαδώστε την :)