ΚαταρτιζόμενοιΝέα & Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β

ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΜΚ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΕΞΑΜΝΟ -ΤΜΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
6717 Α΄ Γραμματέων
6698 Α΄ Γραμματέων
6413 Α΄ Γραμματέων
6419 Α΄ Γραμματέων
6424 Α΄ Γραμματέων
6520 Α΄ Τέχνη φωτογραφίας
6521 Α΄ Τέχνη φωτογραφίας
6522 Α΄ Τέχνη φωτογραφίας
6699 Α΄ Τέχνη φωτογραφίας
6691 Α΄ Τέχνη φωτογραφίας
6529 Α΄ Τέχνη φωτογραφίας
6530 Α΄ Τέχνη φωτογραφίας
6674 Α΄ Τέχνη φωτογραφίας
6628 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6629 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6631 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6633 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6676 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6637 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6667 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6704 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6641 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6642 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6680 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6644 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6285 Γ΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6262 Γ΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου
6579 Α1 Τουριστικών
6696 Α1 Τουριστικών
6689 Α1 Τουριστικών
6592 Α1 Τουριστικών
6594 Α1 Τουριστικών
6595 Α1 Τουριστικών
6673 Α1 Τουριστικών
6596 Α1 Τουριστικών
6697 Α1 Τουριστικών
6610 Α2 Τουριστικών
6621 Α2 Τουριστικών
6622 Α2 Τουριστικών
6692 Α2 Τουριστικών
6626 Α2 Τουριστικών
6627 Α2 Τουριστικών
6193 Γ1 Τουριστικών
6199 Γ1 Τουριστικών
5727 Γ3 Τουριστικών
5728 Γ3 Τουριστικών
6712 Γ3 Τουριστικών
6225 Γ3 Τουριστικών
6652 Γ3 Τουριστικών
6100 Γ1 Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής
6081 Γ2 Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής
6302 Γ2 Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής
6108 Γ2 Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής
6532 Α1 Μαγειρικής Τέχνης
6533 Α1 Μαγειρικής Τέχνης
6534 Α1 Μαγειρικής Τέχνης
6540 Α1 Μαγειρικής Τέχνης
6542 Α1 Μαγειρικής Τέχνης
6718 Α1 Μαγειρικής Τέχνης
6549 Α1 Μαγειρικής Τέχνης
6550 Α1 Μαγειρικής Τέχνης
6720 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6556 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6650 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6716 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6558 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6559 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6669 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6662 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6566 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6570 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6571 Α2 Μαγειρικής Τέχνης
6135 Γ1Μαγειρικής Τέχνης
4054 Γ1Μαγειρικής Τέχνης
6154 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης
6170 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης
6173 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης
6728 Α1 Φυσικοθεραπείας
6370 Α1 Φυσικοθεραπείας
6371 Α1 Φυσικοθεραπείας
6372 Α1 Φυσικοθεραπείας
6373 Α1 Φυσικοθεραπείας
6374 Α1 Φυσικοθεραπείας
6378 Α1 Φυσικοθεραπείας
6380 Α1 Φυσικοθεραπείας
6384 Α1 Φυσικοθεραπείας
6386 Α1 Φυσικοθεραπείας
6389 Α2  Φυσικοθεραπείας
6390 Α2  Φυσικοθεραπείας
6395 Α2  Φυσικοθεραπείας
6397 Α2  Φυσικοθεραπείας
6399 Α2  Φυσικοθεραπείας
6400 Α2  Φυσικοθεραπείας
6401 Α2  Φυσικοθεραπείας
6405 Α2  Φυσικοθεραπείας
6695 Α΄ Εργοθεραπείας
6683 Α΄ Εργοθεραπείας
6341 Α΄ Εργοθεραπείας
6352 Α΄ Εργοθεραπείας
6682 Α΄ Εργοθεραπείας
6354 Α΄ Εργοθεραπείας
6356 Α΄ Εργοθεραπείας
6358 Α΄ Εργοθεραπείας
6361 Α΄ Εργοθεραπείας
6719 Α΄ Εργοθεραπείας
6431 Α1 Διασώστες
6435 Α1 Διασώστες
6436 Α1 Διασώστες
6440 Α1 Διασώστες
6671 Α1 Διασώστες
6672 Α1 Διασώστες
6443 Α1 Διασώστες
6447 Α1 Διασώστες
6454 Α2 Διασώστες
6648 Α2 Διασώστες
6466 Α2 Διασώστες
6467 Α2 Διασώστες
6468 Α2 Διασώστες
6289 Γ1 Διασώστες
6498 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6500 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6505 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6506 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6510 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6723 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6512 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6513 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6515 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6516 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6517 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6518 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας
6678 Α΄ Προπονητής αθλημάτων
6679 Α΄ Προπονητής αθλημάτων
6481 Α΄ Προπονητής αθλημάτων
6485 Α΄ Προπονητής αθλημάτων
6486 Α΄ Προπονητής αθλημάτων
6487 Α΄ Προπονητής αθλημάτων
6488 Α΄ Προπονητής αθλημάτων
6688 Α΄ Προπονητής αθλημάτων
6493 Α΄ Προπονητής αθλημάτων
6045 Γ΄ Προπονητής αθλημάτων
6048 Γ΄ Προπονητής αθλημάτων
6050 Γ΄ Προπονητής αθλημάτων

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΜΚ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΕΞΑΜΝΟ -ΤΜΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
6415 Α΄ Γραμματέων Γενική Λογιστική
6632 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας
6703 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου Αγωγή προφορικού λόγου – ορθοφωνία
6638 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας
6645 Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου Υποκριτική
6261 Γ΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου Αγωγή προφορικού λόγου – ορθοφωνία
6263 Γ΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
6332 Γ΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου Αγωγή προφορικού λόγου – ορθοφωνία
6266 Γ΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου Αγωγή προφορικού λόγου – ορθοφωνία
6577 Α1 Τουριστικών Διοίκηση επιχειρήσεων
6583 Α1 Τουριστικών Διοίκηση επιχειρήσεων
6585 Α1 Τουριστικών Διοίκηση επιχειρήσεων
6586 Α1 Τουριστικών Διοίκηση επιχειρήσεων
6590 Α1 Τουριστικών Διοίκηση επιχειρήσεων
6616 Α2 Τουριστικών Διοίκηση επιχειρήσεων
6617 Α2 Τουριστικών Διοίκηση επιχειρήσεων
6618 Α2 Τουριστικών Διοίκηση επιχειρήσεων
6624 Α2 Τουριστικών Διοίκηση επιχειρήσεων
6188 Γ1 Τουριστικών Ξενοδοχειακές  εφαρμογές με χρήση Η/Υ
6214 Γ3 Τουριστικών Γερμανικά
6230 Γ3 Τουριστικών Γερμανικά
6231 Γ3 Τουριστικών Λογιστική ξενοδοχειακών επιχερήσεων
6237 Γ3 Τουριστικών Γερμανικά
6085 Γ1 Τεχνικός Αρτοποιός Πρακτική εφαρμογή
6109 Γ1 Τεχνικός Αρτοποιός Πρακτική εφαρμογή
6110 Γ1 Τεχνικός Αρτοποιός Πρακτική εφαρμογή
6094 Γ2 Τεχνικός Αρτοποιός Αρτοποιητική Τέχνη
6099 Γ2 Τεχνικός Αρτοποιός Αρτοποιητική Τέχνη
6107 Γ2 Τεχνικός Αρτοποιός Αρτοποιητική Τέχνη
6113 Γ2 Τεχνικός Αρτοποιός Αρτοποιητική Τέχνη
6117 Γ2 Τεχνικός Αρτοποιός Αρτοποιητική Τέχνη
6687 Α1 Μαγειρικής Τέχνης Πρακτική εφαρμογή
6537 Α1 Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικές εγκαταστάσεις -Εξοπλισμός
6541 Α1 Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικές εγκαταστάσεις -Εξοπλισμός
6543 Α1 Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικές εγκαταστάσεις -Εξοπλισμός
6552 Α1 Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικές εγκαταστάσεις -Εξοπλισμός
6555 Α2 Μαγειρικής Τέχνης Γαλλικά
6557 Α2 Μαγειρικής Τέχνης Γαλλικά
6562 Α2 Μαγειρικής Τέχνης Έλεγχος εμπορευμάτων
6132 Γ1 Μαγειρικής Τέχνης Πρακτική εφαρμογή
6328 Γ1 Μαγειρικής Τέχνης Πρακτική εφαρμογή
6149 Γ1 Μαγειρικής Τέχνης Πρακτική εφαρμογή
6160 Γ1 Μαγειρικής Τέχνης Πρακτική εφαρμογή
6323 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης Σύνθεση Μενού
6156 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης Σύνθεση Μενού
6163 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης Τροφογνωσία -Εδεσματολόγιο
6125 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης Διαιτητική
6168 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης Διαιτητική
6171 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης Σύνθεση Μενού
6175 Γ2 Μαγειρικής Τέχνης Σύνθεση Μενού
6364 Α1 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6365 Α1 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6368 Α1 Φυσικοθεραπείας Ψυχολογία Αποκατάστασης
6375 Α1 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6377 Α1 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6410 Α1 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6383 Α1 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6693 Α1 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6508 Α2 Φυσικοθεραπείας Κινησιολογία
6387 Α2 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6668 Α2 Φυσικοθεραπείας Κινησιολογία
6393 Α2 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6394 Α2 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6647 Α2 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6651 Α2 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6403 Α2 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6404 Α2 Φυσικοθεραπείας Στοιχεία Ρευματολογίας
6339 Α΄ Εργοθεραπείας Φυσιολογία
6684 Α΄ Εργοθεραπείας Φυσιολογία
6355 Α΄ Εργοθεραπείας Φυσιολογία
6359 Α΄ Εργοθεραπείας Ανατομία
5969 Γ΄ Εργοθεραπείας Πρώτες Βοήθειες
6453 Α2 Διασώστες Φυσιολογία
6462 Α2 Διασώστες Φυσιολογία
5997 Γ1 Διασώστες Τεχνικές επικοινωνίας στη λήψη επείγουσας κλήσης
5998 Γ1 Διασώστες Πρακτική Εφαρμογή
5990 Γ2 Διασώστες Τεχνικές επικοινωνίας στη λήψη επείγουσας κλήσης
6004 Γ2 Διασώστες Τεχνικές επικοινωνίας στη λήψη επείγουσας κλήσης
6014 Γ2 Διασώστες Τεχνικές επικοινωνίας στη λήψη επείγουσας κλήσης
6018 Γ2 Διασώστες Τεχνικές επικοινωνίας στη λήψη επείγουσας κλήσης
6496 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας Εγκληματολογία
6509 Α΄ Στέλεχος ασφάλειας Εγκληματολογία
6027 Α΄ Προπονητής αθλημάτων Προπονητική
6492 Α΄ Προπονητής αθλημάτων Ανατομία
6054 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6658 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6058 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6659 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6655 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6654 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6656 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6709 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6710 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6336 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6068 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
6711 Γ΄ Οινολογίας Οργάνωση επιχείρησης – Μάρκετινγκ
error

Σας άρεσε η Ιστοσελίδα μας; Παρακαλώ διαδώστε την :)