ΚαταρτιζόμενοιΝέα & Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Όσοι/ες είναι:

  1. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
  2. Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ.

και επιθυμούν να καταταγούν στο Γ΄ Εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. μπορούν  να υποβάλουν αίτηση κατάταξης (την παίρνουν από τη Γραμματεία του ΙΕΚ) στα Ι.Ε.Κ. από 1 ως και 30 Σεπτεμβρίου καταθέτοντας ταυτόχρονα:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. ΑΜΚΑ
  3. Φωτοτυπία Β.Ε.Κ., βεβαίωση φοίτησης ή φωτοτυπία πτυχίου ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β΄κύκλου, Τ.Ε.Λ. αντίστοιχα
error

Σας άρεσε η Ιστοσελίδα μας; Παρακαλώ διαδώστε την :)