Νέα & Ανακοινώσεις

Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σπουδαστών

Όσοι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Καβάλας έχουν ολοκληρώσει την επιδοτούμενη πρακτική άσκησή τους παρακαλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά το παρουσιολόγιο της πρακτικής τους άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa.inedivim.gr και να εκτυπώσουν το απογραφικό δελτίο έναρξης πρακτικής άσκησης.

Έπειτα να προσκομίσουν στο ΔΙΕΚ Καβάλας το απογραφικό δελτίο και τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αποδεικτικό κυριότητας λογαριασμού τραπέζης πρακτικά ασκούμενου.
  2. Αντίγραφο των εντύπων «Ε3.5: Ενιαίο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών» του Εργοδότη για την έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης (στο ΕΡΓΑΝΗ).

Καταλυτική ημερομηνία παράδοσης των παραπάνω εγγράφων στην γραμματεία του ΔΙΕΚ Καβάλας ορίζεται η 30/6/2023.

error

Σας άρεσε η Ιστοσελίδα μας; Παρακαλώ διαδώστε την :)